ساخت اسپلیت تی و فلنج

از جمله قطعاتی که در ساخت اسپلیت تی مورد استفاده قرار می گیرد فلنج است. فلنج ها در انواع و سری های مختلف در بازار موجودند، اما انتخاب فلنج متناسب با فرایند ساخت وابسته به شرایط فنی کار و مشخصات فنی خط لوله ای است که اسپلیت تی روی آن نصب خواهد شد. اما کارکرد فلنج روی اسپلیت تی چیست؟ چنان که می دانیم اسپلیت تی یک اتصال دائم روی خط لوله است که انشعاب جدید روی آن نصب می شود. طریقه اتصال خط انشعابی بستگی به شرایط کار دارد. در برخی موارد و به منظور کنترل حریان سیال ورودی به خط جدید روی اسپلیت تی یک ولو نصب می شود. با استفاده از ولو می توان جریان سیال را تحت کنترل قرار داده و در مواقع نیاز فشار آن را کم و زیاد کرد. در مواقعی نیز که انشعاب گیری روی خط لوله زنده انجام می شود چاره ای جز استفاده از ولو نخواهد بود. این اتصال باید روی اسپلیت تی نصب شود تا آب بندی مجموعه برای انشعاب گیری حاصل شود. اما در برخی دیگر از مواقع خط لوله انشعابی مستقیما روی اسپلیت تی نصب خواهد شد.

در هر صورت و تحت هر یک از شرایط فوق، اسپلیت تی برای اتصال روی ولو یا خط لوله نیازمند فلنج خواهد بود. فلنج روی نیپل اسپلیت تی که حکم وروردی انشعاب را دارد جوشکاری شده و اتصال یا لوله جدید روی فلنج اسپلیت تی نصب خواهد شد.

اسپلیت تی
اسپلیت تی

در خصوص انتخاب نوع فلنج نیز بدون شک مشخصات فنی خط لوله و سیال حرف اول را خواهند زد. مجری فرایند ساحت اسپلیت تی باید در درجه اول مشخصات فنی خط را دریافت کند. مهم ترین این مشخصات که در انتخاب فلنج نیز تأثیرگذار است فشار سیال خواهد بود. کلاس فشار سیال نقش اساسی در انتخاب فلنج اسپلیت تی دارد. فلنج ها معمولاً در کلاس های ۱۵۰، ۳۰۰، ۶۰۰، ۹۰۰ و غیره تولید می شوند. پس از دریافت کلاس فشار اسمی خط لوله اصلی به سراغ فلنجی خواهیم رفت که بتواند این کلاس فشار را پاسحگو باشد.

معایب بعدی در انتخاب فلنج برای اسپلیت تی، نوع و روش جوشکاری آن روی نیپل اسپلیت تی خواهد بود. انواع و اقسام فلنج های قابل اتصال روی قطعات خطوط لوله وجود دارند و مجری فرایند ساحت اسپلیت تی بر حسب روش و دستورالعملی که برای ساخت تدوین می کند یک فلنج متناسب با کار را نیز معرفی می کند. معیارهای زیادی برای دسته بندی فلنج هایی که مورد استفاده در اسپلیت تی قرار می گیرند وجود دارد. اما مهم ترین معیار، چنان که از فرایند ساخت اسپلیت تی نیز برمی آید، دسته بندی فلنج ها بر اساس نوع اتصال روی نیپل اسپلیت تی خواهد بود. بر این اساس فلنج ها به انواع زیر تقسیم می شوند:

  • فلنج های اسلیپ آن: در این نوع از فلنج ها جوشکاری از هر دو سو انجام می شود، یعنی هم سطح بیرونی اتصال نیپل اسپلیت تی و فلنج، و هم سطح داخلی آن جوشکاری خواهند شد و از این رو دارای تقارن و توازن جوش خوب خواهند بود. با این وجود در ساخت اسپلیت تی کمتر از این فلنج و این روش استفاده می شود.
  • فلنج جوشی سوکت: این نوع فلنج ها اغلب برای ساخت اسپلیت تی با انشعاب سایز کوچک و فشار بالا مناسب می باشند. به طور کلی استفاده از این فلنج در مقایسه با فلنج هایی که مطمئن تر برای ساخت اسپلیت تی هستند توصیه نمی شود، اما این یک حکم کلی است و در مواقعی این فلنج می تواند بهترین اتصال برای اسپلیت تی باشد.
  • فلنج لپ جوینت: گرچه این نوع از فلتج ها برای انواع فشارهای خطوط لوله قابل استفاده اند اما یکی از مشکلاتی که دارند این است که قابلیت نگهداری فشار در آن ها ضعیف است و از این رو می توانند در درازمدت مشکل آفرین باشند. البته تمامی این ماورد بستگی به شرایط و اقتضائات کار دارد.
  • فلنج ولد نک یا فلنج گلودار جوشی که برای ساخت اسپلیت تی بسیار مورد استفاده قرار می گیرند و جوشکاری آن ها روی اتصالات بسیار قوی است. این فلنج ها جوش پرنفوذی را ایجاب می کنند و از این رو درجه استحکام بالایی را برای اسپلیت تی تضمین خواهند کرد.
اسپلیت تی
ساخت اسپلیت تی، پیش از نصب فلنج

به طور کلی انتخاب فلنج به اقتضای هر پروژه ویژگی های خاص خود را خواهد داشت. در ساخت اسپلیت تی برای هیچ یک از قطعات و اتصالات نمی توان حکمی کلی صادر کرد. این امر در خصوص روش های جوشکاری و نصب اتصالات و قطعات روی همدیگر نیز صدق می کند. این وظیفه مجری فرایند ساحت اسپلیت تی است که با انتخاب بهترین اتصالات و روش های جوشکاری، یک محصول مناسب و باکیفیت را تحویل مشتری دهد.